Mod Yaratımı

Yeteneklerini spesifik bir alana taşımak isteyen shinobiler için.
Post Reply
User avatar
GM - Naruto
Game Master
Game Master
Posts: 1624
Joined: August 25th, 2018, 6:19 pm

Mod Yaratımı

Post by GM - Naruto » July 8th, 2019, 12:57 am

Sistemi kullanabilmeniz için gerekli Prestij Puanı'nı harcamanız gerekmektedir.

Evrim ve Sınırları
Mod, karaktere doğa üstü güçler veren ve sistemin dışında özellikler kazanmasını sağlayan etkiler topluluğudur. Bu etkiler normal olarak "Ninjutsu" sanatı altında açıklanamayan, daha genel ve geniş özelliklerdir. Zaten yüksek bir fantezi seviyesine sahip olan evrenimizde Mod'lar bu çıtayı daha da yükseltir, sizin kuralları kırmanıza olanak tanır ve normal şartlar altında yapamayacağınız şeylere olanak verir.

Modun sağladığı etkilerin bir sınırı yoktur, evrenin genel temasına ve mekaniğine uyduğu sürece herhangi bir etki veya etkiler bütünü mod olarak alınabilir. Karakteri kalıcı olarak değiştirebilir veya açma/kapama mekanizmasına sahip olabilir, karaktere yeni elementler bahşedebilir veya varolan yetilerini arttırabilir. Bununla beraber yeni Ninjutsu tekniklerinin de temelini oluşturabilir. Ailenizden gelen bir hediye olabildiği gibi klanınızın Kekkei Genkai'si yerine bile geçebilir. Karakterler birden fazla moda sahip olabilir.

Mod karakterleri baştan aşağı değiştirme potansiyeline sahip oldukları için karakterlerin hikayeleri içerisinde önemli bir noktaya sahip olmaları beklenir. Bu bağlamda karakterin moda nasıl eriştiği karakterin kişisel hikayesine güzelce yedirilmeli ve anlamlı olmalıdır. Bununla beraber karakterlerin aldığı modlar evrendeki boşlukları da sağladıkları hikayeler ile doldurmaktadır, bu bağlamda evreni de zenginleştirmektedir.

Süreçler, Safhalar
Mod, safhalardan oluşur. Bu safhalar "Başlangıç", "Tırmanış" ve "Zirve" olarak adlandırılır. Kişi 5PP ödeyip modunu elde ettiğinde "Başlangıç" safhasından başlar, ardından 5PP ödeyerek moduna safha atlatabilir. Her safha atlamasında modun varolan özellikleri katlanır ve güçlenir, ancak yeni özellikler elde etmez. Eğer moda yeni bir özellik eklenmek isteniyorsa kişinin "atlamalar" ile bunu yapması gereklidir. Her bir atlama 3PP değerindedir ve moda yeni özellikler katar.

Kişi modunun safhasını ilerlettiği zaman elde ettiği atlamalar da otomatik olarak güçlenir ve kuvvetlenir, o anda bulunulan safhayla denk olacak noktaya gelir, fakat varolan etki alanları genişlemez. Yeni alınacak olan atlamalar da yeni safhanın kuvveti üzerinden alınır. Bu güçlendirmeler ek bir PP gerektirmez. Kişinin her safha atladığında varolan atlamaların nasıl geliştiğini açıklamak zorundadır.

Bunlarla beraber "Son" adı verilen 4. bir safha da bulunmaktadır, ancak bu noktaya ulaşmak PP ile değil, RP içerisindeki olaylar sonucunda gerçekleşir. GM bu safhada elde edilecek gelişimleri belirler.
 • Başlangıç
  Modun kişiyi ilk etkilemeye başladığı nokta. İlk değişimler bu safhada gözlenir. Kişi gücünü tamamen kontrol edemediğinden efektifliği düşüktür ancak yine de hatırı sayılır bir etkiye sahiptir. Bu safhada modun kullanıcıyı nasıl ileride etkileyeceğinin planı da belirlenmiş olur. Kişinin tüm potansiyelini ortaya koyduğu, ancak ona daha erişemediği safhadır.

  Bu noktada kullanıcıdan modun onu nasıl etkilediğinin detaylıca açıklanması beklenmektedir. Modun gücünü göstermesi beklenmez, bundan ziyade ileriki safhada sunacağı gücün bir "tadımlık" versiyonlarından ibarettir. Bu safhada belirlenecek olan sınırlar üzerinden mod ilerleyecektir, bu bağlamda kişiyi nasıl etkileyeceği detaylıca açıklanmalıdır.
 • Tırmanış
  Mod kişiyi yüksek oranda etkilemeye başlar. Başlangıç safhasında elde edilen kuvvetler bu noktada topluca geliştirilir. Bu gelişimler etkilerin efektifliğini arttırması ile gerçekleşir, yani özelliklerin kapsamı aynı kalsa da kullanıldığında ortaya çıkan sonuç daha konsantre bir hale gelir. Kontrol edilen şeyler daha rahat kullanılır, bir hakimiyet söz konusu ise bu hakimiyetin gücü artar, bir hasar oluşturma durumu varsa hasarın kapasitesi artar.

  Bu noktada, bir önceki safhada elde edilen güçler ve kuvvetlerin mekanik olarak nasıl geliştiği detaylıca belirtilmelidir. Yeni özellikler eklenmez.
 • Zirve
  Mod kullanıcıyı etkileyeceği maksimum oranda etkiler. Tırmanış safhasında kuvvetlenen özellikler burada tavan noktasına ulaşır. Kullanıcının belirlediği özellikler doygunluk noktasına gelir. Mod bu noktadan sonra normal şartlar altında daha ileriye gidemez. Başlangıçta göz kırptığı güçlerin gerçek kuvvetini kullanıcıya sunmaya başlar.

  Bu noktadan sonra modun gelişmesi dikey doğrultuda değil, yatay doğrultuda gerçekleşir. Yani daha fazla güç kazanamaz ancak atlamalar ile etki alanı genişletilebilir. Alınan atlamalar modun tam gücünden faydalanır. Bir önceki safhada olduğu gibi yeni özellikler eklenemez.
Bu safhalara ek olarak Atlama adı verilen, modun gücünü arttırmasa da etki alanını genişleten bir kavram mevcuttur. Bu atlamalar karakterin modunu daha efektif nasıl kullanacağını keşfetmesi ile alakalıdır;
 • Atlama
  Atlama, modun Başlangıç safhasında belirlenen sınırlarının aşılmasını sağlar. Başlangıç safhasının dışında kalan etkiler moda eklenmek isteniyorsa atlama alınmalıdır. Atlama ile alınan yan özellikler kişinin modu safha atlayınca otomatik olarak mod sınırları içerisinde kuvvetlenir. Atlamaların nasıl kuvvetlendiğini kullanıcı her safha atladığında açıklamak durumundadır. Bu gelişimler atlamaların sınırını genişletmez, atlamanın sunduğu etkiyi güçlendirir. Bu gelişimler için PP ödenmez.

  Atlamalar ile Jutsu benzeri etkiler oluşturulamaz, amaç modun sınırlarını genişletmektir. Bu tarz durumlarda seviyesine uygun teknikler yaratılmalıdır. Detaylar için bir sonraki kısmı inceleyiniz.

  Atlamalar safhaya bağlıdır. Başlangıç safhasında elde edilen atlamalar kişi safha atlayınca Tırmanış klasmanına geçer. Bu noktadan sonra alınacak olan atlamalar da Tırmanış safhasındaki modun durumu üzerinden alınır.

  Atlamalar başka atlamalar ile genişletilebilir.
Mod ve Teknikler
Atlamaların spesifik etkiler oluşturamaz, yani "Ninjutsu" yerine geçemez. Bu bağlamda bu açık "Jutsu" yaratımı ile desteklenerek kapatılabilir. Teknikler genelde tek kullanımlık, ani gerçekleşen veya uzun süreli fakat açma/kapama mekanizmasına sahip etkiler için kullanılır, fakat bu bir kısıtlama değildir. Teknik yaratım kuralları ve ücretleri aynı şekilde geçerlidir. Bir elemente bağlı olmayan modlar için teknikler "Ninpou" klasmanındadır. Elemente bağlı olan veya yeni element üreten modlar için ilgili element klasmanında alınmalıdır. Teknik yaratılırken moda bağlı olduğu açıklamada belirtilmelidir. Moda erişimi kaybolan kullanıcılar doğal olarak bu teknikleri de kullanamayacaklardır.

Sancılar, Kısıtlamalar
Mod veya atlama alınırken kişi kendine dezavantaj ekleyecek özellikler de belirtebilir. Bu, modun sunduğu gücün dengelenmesine olanak sağlar ve onay sürecini hızlandırır. Genelde modun kullanım süresi üzerinden bir kısıtlama tercih edilebilir veya mod aktifken karakterin başka özelliklere erişiminin kısıtlanması da seçilebilir. Belirli bir liste yoktur ancak kullanıcıyı her türlü sınırlayan durum başka bir yönden kullanıcının önünü açacaktır.

Karaktere herhangi bir negatif özellik sağlamayan modlar aşırı sığ ve güçsüz olma riski ile karşı karşıyadır. Bu sebeple moda drama ve aksiyon yaratabilecek dezavantajlar eklenmesi daha iyi hikayeler anlatabilmemize sebebiyet verecektir.

Örnek Mod: Kum Kontrolü
Aşağıda verilen örnek mod seriden esinlenilmiştir. Kafanızda bir konsept oluşturmak için yazılmıştır ve detaysızdır. Sizlerin daha detaylı ve açıklayıcı modlar hazırlamanız gerekmektedir. Bununla beraber serideki ikonik bir mod olduğundan almanızı da doğal olarak istemiyoruz.
Başlangıç: Karakter Dükkan'dan satın almış olduğu ve sırtında taşığı devasa sukabağına benzeyen şişenin içerisinde özel bir kum saklamaktadır. Karakter bu kumları telepatik olarak istediği gibi kontrol edebilir, seri bir şekilde hareket ettirerek hasar verebilir veya çevreye yayarak görüş alanını düşürebilir. Kumları daha iyi kontrol etmek istiyorsa ellerini kullanarak kumların hareketini mimik etmesi gerekmektedir. Kullanıcı kumlarla çeşitli basit şekiller oluşturabilir. Kumlar incedir ve çatlaklardan sızabilir.

Mod her zaman aktiftir, yani kullanıcının kum kontrolünü başlatmak için bir el mührüne ihtiyacı yoktur fakat her bir kum hareketi chakra yer. Kullanıcının chakrası azalmaya başladığında kumlar yavaşlar ve kontrol edilebilen kumun hacmi git gide düşer. Bu bağlamda kullanıcı yorulmaya başladığı zaman savaş alanındaki efektifliği de git gide azalır.

Atlama, Otomatik Defans: Karakter kumların bir kısmını ayaklarının önünde durgun bir şekilde bekletmek için ayırırsa, bu kumlar otomatik olarak yakın dövüşte gelecek olan saldırılara karşı bir kalkan görevi görebilir. Bu etki genelde gelen saldırının önüne aniden hücum ederek saldırının hızını düşürme olarak gerçekleşir. Bu koruma karakterin bilinçaltından çalışır, yani karakterin aktif olarak karar almasına gerek yoktur.

Tırmanış: Kontrol edilebilen kumun hacmi artar ve kum daha seri bir şekilde hareket ettirilebilir. Bununla beraber kumlar incelir ve etrafa daha rahat yayılırlar. Kişinin kumları kullanarak yapacağı saldırıların hasarı artar. Kumlar daha rahat şekle sokulabilir ve sokuldukları şekli daha yüksek bir dayanıklılıkla korurlar.

Atlama, Otomatik Defans: Yakın dövüşte sağlanan korumanın kuvveti artar. Saldırılar daha yüksek bir oranda durdurulur veya yavaşlatılır.

Atlama, Ek Kum: Kumların alana daha rahat yayılmasıyla ve incelmesiyle beraber toprak zeminde bulunan çatlaklardan girebilme yetisi kazanır. Yere giren bu kumlar zemini eşeleyerek daha fazla kum çıkartır. Bu ekstra kum kısa süreliğine asıl kum kütlesine karışır ve kullanıcıya yüksek miktarda ekstra kum sağlar. Bu kumlar bir kaç saldırı veya cisimleme sonucunda kaybolur.

B Rank | Sabaku Kyuu: Kullanıcı kumları hedefine hücum ettirir. Hedefe varan kumlar onu sarmaya başlar ve hareketini kısıtlar. Eğer kumlardan kurtulamazsa hedef 5-6 saniye içerisinde hareket edemez hale gelir. Kumlar tüm vucudunu sarar.

C Rank | Sabaku Fuyuu: Kullanıcı kumların büyük bir kısmını ayaklarının altında bir platform oluşturmak için biriktirir, ardından chakra ile bu platformu havaya kaldırır. Efektif olarak bu platform ile beraber kullanıcı havada hareket edebilir. Yüksek miktarda kum kullanması sebebi ile kullanıcının kum kontrolünü kısıtlayan bir tekniktir. Kullanıcı bu durumu farklı bir kum kaynağı elde ederek aşabilir.
Bu hesaba atılan PM'ler kontrol edilmemektedir.
Post Reply

Return to “Yönelim Rehberleri”