[Mod] Amano Kagami

Karakterinize özel, doğaüstü yetenekler yaratabileceğiniz ve bunları kurgulayabileceğiniz bölüm.
Post Reply
User avatar
Amano Kagami
Kaçak
Kaçak
Posts: 56
Joined: September 2nd, 2018, 12:45 pm

[Mod] Amano Kagami

Post by Amano Kagami » August 5th, 2019, 1:35 pm

JIKANGAN

Arkaplan: Jikangan, evrenin unutulmuş doujutsularından bir tanesidir. Kaybolmuş Kimura hanesinin mensuplarında, her nesilde sadece bir tane bulunan Jikangan ilk kez Birinci Shinobi Savaşı’nda önce şimdilerde Ateş Ülkesi sınırları içerisinde kalan topraklarda görülmüştür. Bilinen ilk kullanıcı Kimura Kagami, Birinci Shinobi Savaşı’nın ardından klanı evren üzerindeki çeşitli bölgelere dağıtmak zorunda kalmış ve hanenin kaynaklarında Kimura Göçü olarak adlandırılan bu hadiseden kısa bir süre sonra ölmüştür. Kimura Kagami’nin ardından ise, Jikangan’a sahip kişiler tarafından Kimura hanesinin yazıtları korunmaya başlanmıştır.

Jikangan’ın ortaya çıkması hane mensupları tarafından açıklanamayan bir şekilde, tamamen tesadüfi olarak gerçekleşen bir durumdur. Hane kaynaklarında Jikangan’a sahip kişiler “seçilmiş” olarak addedilse de, kimse hangi kişilerde Jikangan’ın ortaya çıkacağı konusunda bir fikre sahip değildir. Ancak Jikangan’ın ortaya çıkması için gerçekleşmesi gereken iki kural bulunmaktadır. Bunlardan ilki Kimura kanı taşınması, diğeri ise Jikangan’a sahip birinin ölmesi durumlarıdır.

Amano Kagami’de Jikangan’ın ortaya çıkışı, Yağmur Ülkesi’ni arşınladığı günlerden birine denk gelmektedir. Sahip olduğu bu yeni gücün kaynağı konusunda bir fikre sahip olamasa da, zihninde ilk yankılanan şey, henüz daha ufak bir çocukken annesi Yumisa’nın uyuması için kendisine anlattığı masallar olmuştur.

Jikangan aktif hale gelince gözün aldığı şekil
Image

Jikangan ile zaman ileri, geri alındığında ve durdurulduğunda veya jutsu kullanıldığında gözün hareketlenmesi
Image
  • Zaman ileri geri alındığında veya jutsu kullanıldığında ilk önce göz bebeğinin çevresinde siyah bulanıklık oluşur.
  • Bulanıklık belirginleşerek saat yönünde hareket etmeye başlar. Zaman ileri geri alındığında, durdurulduğunda veya jutsu kullanıldığında ilk önce göz bebeğinin çevresinde siyah bulanıklık oluşur.
  • Jikangan kullanılmaya devam ettikçe, göz alttaki şekildeki gibi kalır ve kullanım sonlandığında gözbebeği çevresindeki şekiller yok olarak göz ilk halini alır.

Başlangıç Safhası: Jikangan, Kagami’nin zaman üzerinde kontrol sağlayarak zamanı ileri, geri almasına ve durdurmasına olanak sağlar.

Modun aktif edilmesi için özel herhangi bir mühür kullanılmamaktadır. Ancak modun aktif hale gelmesi için saf çakranın göz bölgesinde yoğunlaştırılması gerekmektedir. Bu yoğunlaştırmanın ardından Kagami dilediği vakit modu açabilmektedir. Mod aktif olduğunda, Kagami’nin açık mavi renkte olan gözleri mor renge bürünür ve göz bebeği siyah bir nokta olarak belirginleşir. Bu renk değişimi göz bebeğinin belirgin bir siyaha bürünmesiyle başlar ve dışarıya doğru yayılan mor renk tüm gözde tek hakim renk olmasıyla sonlanır. Bu aşamada gözden mor renkte bir çakra da açığa çıkar ve gözün birkaç santim dışında görülebilir olan mor çakra, birkaç saniye içinde yok olur.

Göz bölgesinde yoğunlaştırılan çakranın tekrar normal akışına döndürülmesi halinde mod kapanır. Çakra sisteminde yaşanan herhangi bir aksama nedeniyle, modun kullanımının etkilenmesi muhtemeldir. Bu durum karşısında ise Kagami’nin çakra yoğunluğunu arttırması gerekmektedir. Aksi halde mod kendiliğinden kapanmaktadır.

Modun kapanmasına neden olan bir diğer durum ise, modun kullanımına bağlı yaşanabilecek zihinsel yorgunluktur. Söz konusu zihinsel yorgunluk genel anlamda modun kullanımına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Dışsal etkenler nedeniyle oluşacak zihinsel yorgunluk, modun çalışma prensibine etki etmediği sürece Kagami’yi etkilemese de, modun kullanımını zorlaştırmaktadır. Dolayısıyla Kagami’nin çakrası ve zihni ne kadar saf olursa, mod bir o kadar randımanlı çalışmaktadır.

Modun bir şekilde kapanması durumunda ise, gözdeki mor renk silikleşerek yok olur ve gözler Kagami’nin orijinal göz rengine döner. Bu esnada etrafa gözle görülebilir herhangi bir çakra salınımı olmaz.

Modun aktivasyonuyla beraber, Kagami zamana müdahale edebilir hale gelir. Aktif olan mod sayesinde Kagami, sol gözüyle zamanı geri, sağ gözüyle ise zamanı ileriye alabilir. Her iki gözü kullanması halinde ise zamanı durdurur.

Zamanın Geri Alınması (Fukurokuju): Kagami göz bölgesinde yoğunlaştırdığı çakrasını sol gözünde yoğurarak zamanı geri alabilir. Başlangıç aşamasında zaman ancak üç saniyeye kadar geri alınabilir. Zamanın geri alınmasıyla birlikte her şey geri alınan süre zarfının öncesine döner. Bu geriye dönüş Kagami için bir göz kırpması şeklinde hissedilir, Kagami bir anın çok kısa bir kesiti içerisinde gözlerini kırpmış gibi görüşünü kaybeder ve geri kazanır. Görüşü geri geldiğinde zaman üç saniye geriye gitmiş olur. Kagami fiziksel olarak gözlerini kırpmaz.

Zamanın geriye akışından sadece Kagami haberdardır, başka herhangi bir canlının durum hakkında bir fikri yoktur. Zaman evrensel olarak geri gider, yani bir bölge ile sınırlı değildir. Diğer bir değiş ile, Kagami şu andaki zihnini efektif olarak üç saniye öncesindeki bedenine geri ışınlamış gibi olur.

Fukurokuju, Kagami'nin zihnini yüksek oranda yorar.

Zamanın İleriye Alınması (Jurojin): Kagami göz bölgesinde yoğunlaştırdığı çakrasını sağ gözünde yoğurarak zamanın ilerideki bir konumu hakkında bilgi edinebilir. Başlangıç safhasında Kagami sadece üç saniye sonrasına kadar zihnini zamanda ileriye gönderip öngörü sahibi olabilir.

Jurojin kullanılarak zamanın ilerisinden elde edilen öngörüler, şimdiki zamandan ileriye gidildikçe flulaşmaya ve farklı ihtimallerle iç içe girmeye başlar. Bir saniye sonrası için elde edilecek olan öngörü çok keskin ve anlamlı iken iki saniye sonrası flulaşarak iki veya daha fazla ihtimali içerecektir. Üç saniye ilerisi ile olabilecek maksimum sayıda ihtimali barındıracak ve anlamlı bir fikir çıkarılması epey zorlaşacaktır.

Bu zamanda ileriye bakma durumu anlık gerçekleşir ve Kagami'nin gözünü kırpmasına benzer. Bir gözün açılıp kapanması için gereken sürede Kagami bakmak istediği kadar ileriyi görür ve tüm ihtimaller zihninde belirir. Anında bu bilgiler ile hareket etmeye başlayabilir. Bu özellik ile Kagami bir saldırıyı ön görebilir veya birisinin söyleyeceği kelimeyi o kişi daha nefes alırken öğrenebilir. Ne var ki ihtimallerin birbirine karışması Kagami'nin zihninde bir çok farklı geleceğin imgelerinin oluşmasına sebebiyet verecektir, Kagami'nin bu imgeler arasından bir seçim yapması gerekmektedir.

Zamanın ileri alınması, geleceğin Kagami’nin zihninde cereyan etmesinden dolayı, Kagami’yi zihinsel olarak Fukurokuju'dan daha fazla yorar.

Zamanın Durdurulması (Daikoku): Kagami göz bölgesinde yoğunlaştırdığı çakrasını her iki gözünde de yoğurarak zamanı durdurabilir. Başlangıç aşamasında zaman ancak üç saniyeye kadar durdurulabilir. Zamanın durdurulması neticesinde, Kagami de dahil olmak üzere, herhangi bir fiziksel aktivitede bulunulamaz. Kagami zamanın duraksadığı süre içerisinde normal bir şekilde zihnini kullanabilir ve çıkarımlarda bulunabilir fakat bu diğer kişiler için geçerli değildir. Diğer şahıslar zamanın durduğunu fark etmez.

Modun kullanımıyla beraber getirdiği en büyük dezavantaj, Kagami’nin zihinsel yorgunluğudur. Ayrıca modun aktif olduğu hallerde çakra göz bölgesinde yoğunlaştırılacağı için, ninjutsu ve genjutsu kullanım kapasitesinde düşüş yaşanır. Mod tek başına açıkken minimal düzeyde çakra yer, ancak kullanımına bağlı olarak oluşan zihinsel yorgunluklar ve çakra rezervlerinde azalma nedeniyle, salt modun açık kalması için gereken çakraya sahip olunması halinde bile mod kendiliğinden kapanabilir. Böylesine bir durumda modun tekrar aktif hale getirilmesi için, oluşan zihinsel yorgunluğu ortadan kaldırmak gerekmektedir.

Tüm bunlarla beraber Fukurokuju, Jurojin ve Daikoku'nun ayrı ayrı kullanım sınırları vardır. Her bir özellik günde sadece beş defa kullanılabilir, bu beş kullanım her bir özellik için mevcuttur. Yani Kagami günde 5 - 5 - 5 olacak şekilde 15 defa modunu aktif edebilir. Bu sayı Kagami'nin şu anda Kagami'nin chakra rezervlerini tamamen tüketecek noktadadır.

Bununla beraber her bir özellik kendi içerisinde ardı ardına kullanım sınırlamasına tabidir. Bir özelliğin kullanım sınırı diğerini etkilemez, yani farklı özellikler ardı ardına kullanılabilir. Sınırlama aşağı şekildedir;
  • İkinci kullanım için 9 saniye,
  • Üçüncü kullanım için 18 saniye,
  • Dördüncü kullanım için 36 saniye,
  • Beşinci kullanım için 72 saniye beklenmelidir.
Künye
İsim: Amano Kagami
Yaş: 19
Cinsiyet: Erkek
Element: Raiton
Seviye: C-Rank
Rütbe: Kaçak (Chuunin)
Ryo: 38.750
Prestij: 0
Ün: 10
Kullanılabilir GP: 0

Motivasyon
Kagami idealleri peşinde olan birisidir. Bu yüzden de köyden kaçmasına sebep olan soruların cevabını bulmayı amaçlamaktadır. Bu sorular kendinden başlayıp dünyaya yayılmaktadır. "Neden" ve "nasıl" şeklindeki bol soruları, bulduğu cevapların peşinden gitmesine neden olmaktadır. Dolayısıyla Kagami ideallerini realiteye dökmeyi istemektedir.
Profil
Güç: 3
Çeviklik: 4
Kondisyon: 6
Potansiyel: 9
Varlık: 5
Zeka: 6

Beceri Listesi
[Güç] Atletizm: 1
[Çeviklik] Akrobasi: 2
[Çeviklik] El Hassasiyeti: 1
[Çeviklik] Saklanma: 1
[Kondisyon] Form: 2
[Potansiyel] Ninshuu: 2 (Favori)
[Varlık] Aldatma: 1
[Varlık] Empati: 2
[Varlık] Sosyalleşme: 1
[Zeka] Tıp: 1
[Zeka] Farkındalık: 2
[Zeka] İzcilik: 1
Ninjutsu
Raigami no Jutsu (B-Rank)
Ikazuchiwana no Jutsu (C-Rank)
Geliştirme Açıklaması: Tekniğin aktivasyonu için işaretlenen alana birilerinin girmesi gerekirken, yaptığı antrenmanlar sonucunda Kagami işaretlenen alan üzerinde kontrol sağlamıştır. Bu sayede teknik açıklamada yazıldığı gibi kullanılabilirken, Kagami teknik için konulan işarette ufak bir değişiklik yaparak, tekniği tek el Tora mührü ile istediği zaman aktif hale getirerek patlamayı gerçekleştirebilir.

Geliştirme Açıklaması: Tekniğin gerçekleştirilebilmesi için sabit cisimler işaretlenebilirken, Kagami teknik üzerindeki kontrolü sayesinde, canlı cisimlerin üzerine de işaret bırakabilmektedir. Bırakılan işaretin, teknik için sabit cisimlere konulan işaretten bir farkı bulunmamaktadır.

Geliştirme Açıklaması: Teknik için el mühürleri yapıldıktan sonra, Kagami iki elini kullanarak iki işaret bırakabilir. Bu işaretlerin ikisi de aynı olmak zorundadır. Yani bir işaret kendiliğinden patlayan, diğer ise Kagami tarafından yapılacak el mührü ile patlayan cinsten olamaz. Diğer bir deyişle, İki işaret de ya kendiliğinden patlayan cinsten ya da tek el mührü ile patlayan cinsten olmak zorundadır.
Kangehika (C-Rank)
Shunshin no Jutsu (D-Rank)


Taijutsu
Suiseiki (D-Rank)

Genjutsu
Kasumi Juusha (C-Rank)
Kuroshiki (D-Rank)

Karakterin Üzerinde Bulunan Ekipmanlar/Eşyalar
User avatar
Cynic
Laplace
Laplace
Posts: 394
Joined: August 24th, 2018, 10:41 pm

Re: [Mod] Amano Kagami

Post by Cynic » August 18th, 2019, 3:47 pm

Düzenlendi ve onaylandı.
Post Reply

Return to “Mod Yaratımı”